REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

Co to jest promocja zdrowia?

Promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Naszym celem jest wychowanie ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o siebie i innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia oraz promującym postawy prozdrowotne.

Szkoła promująca zdrowie, umożliwia uczniom, pracownikom, rodzicom i społeczności, której służy, podejmowanie działań dla zdrowszego życia, zdrowszej szkoły i społeczeństwa. Poprzez regularne i zaplanowane działania buduje miejsce oraz tworzy grono ludzi sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Pomaga szerzyć wiedze i umiejętności uczniów oraz pracowników szkoły w zakresie troski o zdrowie na wszystkich etapach naszego życia.

W skład szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia wchodzą:

Koordynator: mgr Justyna Kasperska, e-mail: jk@sp11katowice.pl

mgr Joanna Borgiel, mgr Marzena Borowczyk, mgr Bożena Florek, mgr Justyna Rusinek, mgr Ewelina Sikora, mgr Krystyna Stec – Żmija

Dokumentacja związana z realizacją projektu:

Skip to content