Edukacja

Pracuj nad sobą, uprawiaj sporty, jeździectwem się baw – nauka jazdy konnej z elementami hipoterapii w klasie integracyjnej. Innowacja dedykowana uczniom edukacji wczesnoszkolnej w celu poprawy koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijania i doskonalenia równowagi dynamicznej, zwiększenia koncentracji uwagi oraz budowania więzi emocjonalnej ze zwierzęciem, a przede wszystkim kształtowania kompetencji dotyczącej jazdy konnej. Pomysłodawcą oraz realizatorem tego projektu jest pani mgr Joanna Czubak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, która od kilkunastu lat jest pasjonatem jeździectwa. 

Blok humanistyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych w niewielkiej grupie, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji. Program realizuje nauczyciel języka polskiego pani mgr Anna Walczak.

Blok przyrodniczo-matematyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Równolegle z zajęciami rozwijającymi uzdolnienia humanistyczne odbywają się zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas pierwszych prowadzone przez panią mgr Elżbietę Czech. Podczas tych zajęć rozwijamy nie tylko uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze, ale też opracowujemy strategie gier logicznych, poznajemy podstawy kodowania, ćwiczymy refleks i spostrzegawczość oraz ustalamy własne klucze klasyfikacji różnych gatunków zwierząt.

Mali badacze czterech żywiołów. Doświadczenia fizyko – chemiczne w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klas trzecich. Zabawy i eksperymenty stosowane na zajęciach stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozszerzanie horyzontów myślowych i zagłębianie się w fascynujący świat przyrody przyczyni się do zdobywania umiejętności będących inspiracją i pomostem do dalszego zdobywania wiedzy. Pomysłodawcami oraz realizatorami tego projektu są: nauczyciel fizyki – pani mgr Danuta Tworuszka i nauczyciel chemii – pani mgr Mariola Wosik.

Szkolne Koło Wolontariatu realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie angażują się w dobrowolna działalność na rzecz innych. Zaangażowanie wolontariuszy pozwala tworzyć pozytywne mechanizmy wpływu grupy rówieśniczej m. in. w formie rówieśniczego doradztwa, (wsparcie w grupie), edukacji( samopomoc koleżeńska) czy rówieśniczego liderstwa  (przewodnictwo w grupie).Opiekunem kola jest mgr Danuta Cieślińska przy współpracy mgr Iwony Jankowskiej i mgr Edyty Blicharskiej.

Zaprogramuj przyszłość –  projekt, realizowany w klasach I-III. Celem projektu jest uczenie dzieci podstaw programowania i rozwijanie ich umiejętności cyfrowych w praktyce.  Realizowany jest w trakcie zajęć lekcyjnych i jest zgodny z aktualną podstawą programową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych podczas zajęć pozwala w ciekawy i atrakcyjny sposób wyposażyć dzieci w podstawowe umiejętności cyfrowe.