Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Pani Cecylia Banaś

Pani Katarzyna Kozioł

Pani Anna Mieszczak

Konto Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul. Nasypowa 16 40-551 Katowice

PKO BP 94 1020 2313 0000 3102 0577 7216