Stołówka

Opłata za posiłki

 1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 2. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:dla ucznia – 3.50zł
 3. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 4. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 5. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.
 6. W tytule opłat należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz ,za który  miesiąc dokonuje się wpłaty (transakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)
 7. W przypadku spóźnionej opłaty za obiad wymagane jest potwierdzenie wpłaty za obiady mailem lub kopii przelewu

Opłata za obiady

INFORMUJĘ , ŻE W DNIACH 17.03-18.04.2021 STOŁÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZOSTANĄ PODANE PO OGŁOSZENIU NOWYCH DECYZJI W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ

ZWROTY ZA DNI NIEWYKORZYSTANE ZOSTANĄ ROZLICZONE NA KONIEC MIESIĄCA

INFORMACJA O OPŁATACH ZA MIESIĄC KWIECIEŃ BĘDZIE PODANA W CHWILI,GDY ZAPADNIE DECYZJA O POWROCIE DZIECI DO SZKOŁY.

NA CHWILĘ OBECNĄ PROSZĘ O NIE WPŁACANIE OPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ WYNOSI………………….

PŁATNE DO 

PROSZĘ O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA WPŁATY NA ADRES STOŁÓWKI :stolowka@sp11katowice.pl

JEŻELI OBOSTRZENIA ZOSTANĄ PRZEDŁUŻONE DLA DZIECI KLAS

4-8 ZAPRASZAMY DO ZAKUPU OBIADÓW NA WYNOS

WYDAWANIE POSIŁKÓW NA WYNOS W GODZ.12.00-13.00

KOSZT CAŁKOWITY OBIADU WRAZ Z OPAKOWANIEM WYNOSI:

3,50ZŁ/DZIEŃ (OBIAD) +1ZŁ/DZIEŃ (OPAKOWANIE) =4,50ZŁ

WPŁATĘ ZA W/W OBIADY NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO STOŁÓWKI A ZA OPAKOWANIE U INTENDENTKI.

POTWIERDZENIE WPŁATY ORAZ INFORMACJĘ O KORZYSTANIU Z OBIADÓW NA WYNOS NALEŻY ZGŁOSIĆ NA ADRES STOŁÓWKI :stolowka@sp11katowice.pl

Bardzo proszę o terminowe wpłaty!

Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości – 7%

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:
PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zarządzenie dyrektora szkoły

Zasady organizacyjne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Za porządek w stołówce odpowiadają: intendent, wyznaczony pracownik obsługi, dyżurujący nauczyciel.
 3. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza aktualny jadłospis na cały tydzień.

Wydawanie posiłków

Obiady wydawane są dla :

 • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i sponsorzy
 • Pracowników, którzy opłacili posiłek

Godziny w których wydawane są posiłki: 11.30 – 14.00

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ PANDEMII GODZINY SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PODCZAS PRZERW CZY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH SĄ WYZNACZANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS .

PRZERWY NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW ZOSTAŁY RÓWNIEŻ NA TEN CZAS WYDŁUŻONE

Przerwy obiadowe podczas pandemii:

11.30-11.40 11.45-12.00 12.05-12.20 12.25-12.35

12.40-12.50 12.50-13.05 13.10-13.25 13.30-13.40 13.45-13.55

Przerwy obiadowe:

11.30 – 11.40
12.25 – 12.40
13.25 -13.40

Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

Zasady korzystania ze stołówki:

 • Posiłki należy spożywać w sposób kulturalny w spokoju i ciszy.
 • Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed stołówką.
 • Przed okienkiem gdzie wydawane są obiady mogą znajdować się najwyżej trzy osoby.
 • Zupy stoją na stołach w wazach – uczniowie nalewają sobie sami . Uczniom kl. I oraz II zupę na talerz nalewa nauczyciel. Drugie danie i kompot uczniowie odbierają sami i przenoszą do stolika.
 • Po zjedzeniu obiadu uczniowie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”.
 • W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie.
 • Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele.
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone podczas konsumpcji należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

Zasady zwrotu opłaty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność na obiadach należy zgłosić intendentowi stolowka@sp11katowice.pl
 2. Po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole, zwraca się opłatę za niewykorzystany posiłek od dnia następnego.
 3. Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta na który zwrot ma być przekazany.
 4. W przypadku nie podania numeru konta zwrot możliwy do odbioru jedynie osobiście w kasie Centrum Usług Wspólnych Wita Stwosza 7, termin odbioru gotówki będzie konkretnie podany przez intendenta.
 5. Zwroty przekazywane na rachunek bankowy po zakończeniu  miesiąca .
 6. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 7. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż trzy dni  przed planowanym wyjazdem.
 8. W przypadku wyjścia zorganizowanego (kino, teatr) zgłasza ten fakt intendentowi rodzic z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.13.00- tej.

Jadłospis 15-17.03.2021r.

Uwaga: większość produktów używanych w kuchni może zawierać śladowe ilości alergenów. Szczegółowa informacja dostępna u intendenta

W DNIACH 17-19.03.2021 ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY KLAS ÓSMYCH

Z UWAGI NA BRAK OSTATECZNYCH REZYGNACJI CZY POTWIERDZEŃ W SPRAWIE KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W TYCH DNIACH ,INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE STOŁÓWKI ZOSTANIE PODANA WE WTOREK 16.03.2021

JEŻELI W TYCH DNIACH NIE BĘDZIEMY WYDAWAĆ OBIADÓW ZOSTANĄ NALICZONE ZWROTY NA KONIEC MIESIĄCA

PONIEDZIAŁEK

ZUPA SZPINAKOWA

MAKARON Z SEREM

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

WTOREK

KOTLET MIELONY

ZIEMNIAKI

BURACZKI Z JABŁKIEM

MIĘTA Z JABŁKIEM

ŚRODA

ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM

ŁAZANKI

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

CZWARTEK

ROSÓŁ DROBIOWY Z MAKARONEM

UDKO Z PIECA

ZIEMNIAKI

SURÓWKA Z MARCHWI I JABŁEK

KOMPOT WIELOOWOCOWY

PIĄTEK

KRUPNIK Z KASZY JĘCZMIENNEJ

FILET RYBNY PANIEROWANY

ZIEMNIAKI

SURÓWKA Z KAPUSTY KWASZONEJ

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

Wykaz  alergenów występujących w produktach: gluten, soja, jaja, mleko, ryby, seler, gorczyca, nasiona sezamu, orzechy