Stołówka

Opłata za posiłki

 1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 2. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:dla ucznia – 3.50zł
 3. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 4. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 5. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.
 6. W tytule opłat należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz ,za który  miesiąc dokonuje się wpłaty (transakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)
 7. W przypadku spóźnionej opłaty za obiad wymagane jest potwierdzenie wpłaty za obiady mailem lub kopii przelewu

Opłata za obiady

DZIEŃ 14.10.2021 JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PODAJĘ DWIE KWOTY WPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2021

21 DNI X3,50 -73,50 TAKA OPŁATA INFORMUJE,ŻE W DNIU 14.10.2021 DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OBIADÓW

20 DNI X 3,50 -70,00 KWOTA ZA OBIADY OPRÓCZ DNIA 14.10.2021

WPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ DO DNIA 27.09.2021

PROSZĘ O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU NA ADRES STOŁÓWKI :stolowka@sp11katowice.pl

Bardzo proszę o terminowe wpłaty!

Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości – 7%

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:
PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zarządzenie dyrektora szkoły

Zasady organizacyjne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Za porządek w stołówce odpowiadają: intendent, wyznaczony pracownik obsługi, dyżurujący nauczyciel.
 3. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza aktualny jadłospis na cały tydzień.

Wydawanie posiłków

Obiady wydawane są dla :

 • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i sponsorzy
 • Pracowników, którzy opłacili posiłek

Godziny w których wydawane są posiłki: 11.30 – 14.00

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ PANDEMII GODZINY SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PODCZAS PRZERW CZY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH SĄ WYZNACZANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS .

PRZERWY NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW ZOSTAŁY RÓWNIEŻ NA TEN CZAS WYDŁUŻONE

Przerwy obiadowe podczas pandemii:

11.30-11.40 11.45-12.00 12.05-12.20 12.25-12.35

12.40-12.50 12.50-13.05 13.10-13.25 13.30-13.40 13.45-13.55

Przerwy obiadowe:

11.30 – 11.40
12.25 – 12.40
13.25 -13.40

Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

Zasady korzystania ze stołówki:

 • Posiłki należy spożywać w sposób kulturalny w spokoju i ciszy.
 • Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed stołówką.
 • Przed okienkiem gdzie wydawane są obiady mogą znajdować się najwyżej trzy osoby.
 • Zupy stoją na stołach w wazach – uczniowie nalewają sobie sami . Uczniom kl. I oraz II zupę na talerz nalewa nauczyciel. Drugie danie i kompot uczniowie odbierają sami i przenoszą do stolika.
 • Po zjedzeniu obiadu uczniowie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”.
 • W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie.
 • Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele.
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone podczas konsumpcji należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

Zasady zwrotu opłaty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność na obiadach należy zgłosić intendentowi stolowka@sp11katowice.pl
 2. Po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole, zwraca się opłatę za niewykorzystany posiłek od dnia następnego.
 3. Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta na który zwrot ma być przekazany.
 4. W przypadku nie podania numeru konta zwrot możliwy do odbioru jedynie osobiście w kasie Centrum Usług Wspólnych Wita Stwosza 7, termin odbioru gotówki będzie konkretnie podany przez intendenta.
 5. Zwroty przekazywane na rachunek bankowy po zakończeniu  miesiąca .
 6. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 7. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż trzy dni  przed planowanym wyjazdem.
 8. W przypadku wyjścia zorganizowanego (kino, teatr) zgłasza ten fakt intendentowi rodzic z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.13.00- tej.

Jadłospis 13-17.09.2021

Uwaga: większość produktów używanych w kuchni może zawierać śladowe ilości alergenów. Szczegółowa informacja dostępna u intendenta

PONIEDZIAŁEK

ZUPA JARZYNOWA

RACUSZKI DROŻDŻOWE Z JABŁKIEM

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

WTOREK

PIECZEŃ Z INDYKA

ZIEMNIAKI

MIX SAŁAT W SOSIE WINEGRET

KOMPOT WIELOOWOCOWY

ŚRODA

ROSÓŁ Z RYŻEM

GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM

ZIEMNIAKI

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

CZWARTEK

UDKO Z PIECA

ZIEMNIAKI

BURACZKI TARTE Z JABŁKIEM

DZIKI SOK

PIĄTEK

BARSZCZ CZERWONY

FILET RYBNY PANIEROWANY

ZIEMNIAKI

SURÓWKA Z KAPUSTY KWASZONEJ

WODA NIEGAZOWANA Z CYTRYNĄ

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

Wykaz  alergenów występujących w produktach: gluten, soja, jaja, mleko, ryby, seler, gorczyca, nasiona sezamu, orzechy