Stołówka

Opłata za posiłki

 1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 2. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:dla ucznia – 3.00zł
 3. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 4. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 5. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.
 6. W tytule opłat należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz ,za który  miesiąc dokonuje się wpłaty (transakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)
 7. W przypadku spóźnionej opłaty za obiad wymagane jest potwierdzenie wpłaty za obiady mailem lub kopii przelewu

Opłata za obiady

OPŁATA ZA MIESIĄC LUTY WYNOSI 60ZŁ

20DNI OBIADOWYCH X 3ZŁ

PŁATNE DO 27GO STYCZNIA 2020r.

DZIECI KORZYSTAJĄCE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W CZASIE FERII ZIMOWYCH -„ZIMA W MIEŚCIE” W DRUGIM TYGODNIU FERII PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE U INTENDENTKI OSOBIŚCIE ,MAILOWO LUB TELEFONICZNIE W CELU UZYSKANIA I POTWIERDZENIA INFORMACJI ORAZ OPŁATY ZA POSIŁKI DOTYCZĄCE W/W TERMINU

15zł ZA DZIECKO -5 DNI OBIADOWYCH X 3ZŁ DO DNIA 17.01.2020

BARDZO PROSZĘ O WPŁACANIE FAKTYCZNYCH PODAWANYCH KWOT ZA OBIADY CZY NOTY OBIADOWE

Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości – 7%

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:
PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zarządzenie dyrektora szkoły

Zasady organizacyjne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Za porządek w stołówce odpowiadają: intendent, wyznaczony pracownik obsługi, dyżurujący nauczyciel.
 3. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza aktualny jadłospis na cały tydzień.

Wydawanie posiłków

Obiady wydawane są dla :

 • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i sponsorzy
 • Pracowników, którzy opłacili posiłek

Godziny w których wydawane są posiłki: 11.30 – 14.00

Przerwy obiadowe:

11.30 – 11.40
12.25 – 12.40
13.25 -13.40

Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

Zasady korzystania ze stołówki:

 • Posiłki należy spożywać w sposób kulturalny w spokoju i ciszy.
 • Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed stołówką.
 • Przed okienkiem gdzie wydawane są obiady mogą znajdować się najwyżej trzy osoby.
 • Zupy stoją na stołach w wazach – uczniowie nalewają sobie sami . Uczniom kl. I oraz II zupę na talerz nalewa nauczyciel. Drugie danie i kompot uczniowie odbierają sami i przenoszą do stolika.
 • Po zjedzeniu obiadu uczniowie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”.
 • W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie.
 • Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele.
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone podczas konsumpcji należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

Zasady zwrotu opłaty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność na obiadach należy zgłosić intendentowi stolowka@sp11katowice.pl
 2. Po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole, zwraca się opłatę za niewykorzystany posiłek od dnia następnego.
 3. Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta na który zwrot ma być przekazany.
 4. W przypadku nie podania numeru konta zwrot możliwy do odbioru jedynie osobiście w kasie Centrum Usług Wspólnych Wita Stwosza 7, termin odbioru gotówki będzie konkretnie podany przez intendenta.
 5. Zwroty przekazywane na rachunek bankowy po zakończeniu  miesiąca .
 6. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 7. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż trzy dni  przed planowanym wyjazdem.
 8. W przypadku wyjścia zorganizowanego (kino, teatr) zgłasza ten fakt intendentowi rodzic z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.13.00- tej.

Jadłospis 20-24.01.2020

Uwaga: większość produktów używanych w kuchni może zawierać śladowe ilości alergenów. Szczegółowa informacja dostępna u intendenta

Poniedziałek

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM

JAJKO W SOSIE CHRZANOWYM

ZIEMNIAKI

FASOLKA SZPARAGOWA

WODA Z POMARAŃCZĄ

Wtorek

KRUPNIK Z KASZĄ JAGLANĄ

KOTLET MIELONY

ZIEMNIAKI

BURACZKI TARTE Z JABŁKIEM

KOMPOT TRUSKAWKOWY

ŚRODA

ZUPA KALAFIOROWA Z KASZĄ MANNĄ

FILET Z KURCZAKA

RYŻ

OGÓREK KONSERWOWY

WODA Z POMARAŃCZĄ

CZWARTEK

ZUPA OGÓRKOWA Z ZIEMNIAKAMI

PIEROGI Z MIĘSEM

KOMPOT TRUSKAWKOWY

Piątek

ZUPA KOPERKOWA Z RYŻEM

KOTLETY MIELONE Z RYBY

ZIEMNIAKI

SURÓWKA Z KAPUSTY KWASZONEJ

WODA Z POMARAŃCZĄ

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

Wykaz  alergenów występujących w produktach: gluten, soja, jaja, mleko, ryby, seler, gorczyca, nasiona sezamu, orzechy