KategoriaSzkoła promująca zdrowie

RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzymywaniem nieprawidło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów kręgosłupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych. RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE W październiku w naszej szkole została przeprowadzona akcja „lekki tornister”. Założeniem akcji było zważenie dzieciom w klasach 1-3 plecaków oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu właściwego pakowania szkolnego tornistra. W tym celu podjęte zostały działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli: Tak jak to jest przyjęte w naszej szkole, zasada: zbędne rzeczy zostawiamy w szkolnej szafce lub półce, […]

Czytaj więcej
Skip to content