Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

09.09 – zebranie z rodzicami kl. I-III

10.09 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII

do 22.12 – informacja o zagrożeniach

23-31.12 – zimowa przerwa świąteczna

18.01 – zebranie z rodzicami kl. I-III (oceny przewidywane)

18.01 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII (oceny przewidywane)

26.01 – spotkanie kl. I-III

27.01 – spotkanie kl. IV-VIII

28.01 – konferencja klasyfikacyjna

4-18.01 – ferie zimowe

4.02 – konferencja podsumowująca

25.02 – dzień otwarty

01-06.04 – wiosenna przerwa  świąteczna

do 17.05 – informacja o zagrożeniach

25-27.05 – egzamin ósmoklasisty

25.05 – zebranie z rodzicami kl. I-III

26.05 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII

do 01.06 oceny przewidywane

15.06 – spotkanie kl. I-III

16.06 – spotkanie kl. IV-VIII

17.06 – konferencja klasyfikacyjna

25.06 – zakończenie roku szkolnego, konferencja podsumowująca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10. – Dzień Edukacji Narodowej

termin do ustalenia – próbny egzamin dla klas 8

25,26,27.05 – egzamin ósmoklasisty

02,04.06 – przed i po Bożym Ciele

Konsultacje dla rodziców:  22.10; 19.11; 17.12; 18.03; 22.04;