Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2021/2022

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

08.09 – zebranie z rodzicami kl. I-III

09.09 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęć dydaktycznych

do 22.12 – informacja o zagrożeniach

23-31.12 – zimowa przerwa świąteczna

12.01 – zebranie z rodzicami kl. I-III (oceny przewidywane)

13.01 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII (oceny przewidywane)

25.01 – spotkanie kl. I-III

26.01 – spotkanie kl. IV-VIII

27.01 – konferencja klasyfikacyjna

14-27.02 – ferie zimowe

3.02 – konferencja podsumowująca

luty – dzień otwarty

14-19.04 – wiosenna przerwa  świąteczna

do 20.05 – informacja o zagrożeniach

24-26.05 – egzamin ósmoklasisty

25.05 – zebranie z rodzicami kl. I-III

26.05 – zebranie z rodzicami kl. IV-VIII

do 06.06 oceny przewidywane

13.06 – spotkanie kl. I-III

14.06 – spotkanie kl. IV-VIII

20.06 – konferencja klasyfikacyjna

24.06 – zakończenie roku szkolnego, konferencja podsumowująca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05 – Majówka

termin do ustalenia – próbny egzamin dla klas 8

24,25,26.05 – egzamin ósmoklasisty

17.06 – po Bożym Ciele

Konsultacje dla rodziców:  21.10; 18.11; 16.12; 17.03; 21.04;