Wizja i misja

Wizja szkoły

Afirmacja życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem oraz otwartość na problemy ludzi niepełnosprawnych i środowiska lokalnego.

Nasza szkoła powinna:

 • uczyć życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem.
 • być otwartą na ludzi niepełnosprawnych.
 • być przyjazną i bezpieczną.
 • zapewniać dobry poziom nauczania.
 • uczyć afirmacji rzeczywistości.
 • przygotować do prawidłowego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.
 • mieć bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • wspierać uczniów z rodzin o trudnych warunkach materialnych.
 • nieść pomoc uczniom sprawiającym kłopoty wychowawcze
 • wspierać uczniów i ich rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Misja szkoły

Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.

Pascal

Troszczymy się o przyszłość każdego dziecka dbając o jego harmonijny rozwój, kształtujemy postawy prozdrowotne, wdrażamy do aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa i przyjaźni. Wychowujemy w duchu poszanowania wartości narodowych i kulturowych.

Nasza szkoła:

 • podnosi świadomość kultury zdrowotnej, dba o rozwój aktywności fizycznej i promuje zdrowe odżywianie
 • wdraża do zachowań proekologicznych
 • zapewnia optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
 • rozpoznaje i realizuje potrzeby oraz oczekiwania uczniów i ich rodziców
 • rozwija intelekt poprzez wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia
 • tworzy warunki do uczenia się i nauczania według nowoczesnych metod, które spełniają określone standardy edukacyjne
 • inspiruje do poszukiwania prawdy, poznawania swoich uzdolnień i rozszerzania zainteresowań
 • otacza indywidualną opieką zarówno ucznia wybitnie zdolnego jak i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • dba o wszechstronny rozwój dziecka skierowanego do kształcenia specjalnego
 • promuje idee integracji i uczy tolerancji
 • rozwija postawy patriotyczne, poczucie przynależności do ojczyzny oraz społeczności lokalnej i europejskiej
 • wzbogaca i pogłębia znajomość regionu
 • rozwija partnerstwo między uczniami i pracownikami szkoły
 • współpracuje z rodzicami nad wychowaniem, rozwojem i edukacją dziecka
 • kształtuje kulturę osobistą, poszanowanie norm społecznych i tradycji
Skip to content