Zebrania i konsultacje

08.09.2021r. 17.30 Zebrania z rodzicami ucz.  kl. 1- 3
09.09.2021 r. 17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8   
21.10.2021 r.17.00-19.00 Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
18.11.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
16.12.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
12.01.2022 r17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3      
13.01.2022 r.17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8 
13.01.2022 r.17.00Spotkanie dla rodziców uczniów klas ósmych w sprawie przebiegu egzaminu
17.03.2022 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
21.04.2022 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
25.05.2022 r.
26.05.2022 r.
17.30
17.30
Zebrania i Święto Rodziny kl. 1-3
Zebrania dla rodziców kl. 4-8