Zebrania i konsultacje

13.09.2022r. 17.30 Zebrania z rodzicami ucz.  kl. 1
14.09.2022 r. 17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 2-3   
15.09.2022 r.17.30 Zebranie z rodzicami ucz. kl. 4-8
20.10.2022 r.17.00-18.00Konsultacje dla rodziców
17.11.2022 r.17.00-18.00Konsultacje dla rodziców
14.12.2022 r17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3      
15.12.2022 r.17.30Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8 
15.12.2023 r.17.00Spotkanie dla rodziców uczniów klas ósmych w sprawie przebiegu egzaminu
16.02.2023 r.17.00-18.00Konsultacje dla rodziców
16.03.2023 r.17.00-18.00Konsultacje dla rodziców
20.04.2023 r.17.00-18.00Konsultacje dla rodziców
24.05.2023 r.
25.05.2023 r.
17.30
17.30
Zebrania i Święto Rodziny kl. 1-3
Zebrania dla rodziców kl. 4-8

Skip to content