Zebrania i konsultacje

08.09.2020r.
09.09.2020 r. 
17.30
17.30
Zebrania z rodzicami ucz.  kl. 1- 3
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8       
21.10.2020 r.17.00-19.00 Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
18.11.2020 r.17.00-19.00 Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
16.12.2020 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
12.01.2021 r
13.01.2021 r.
13.01.2021 r.
17.30
17.30
17.00
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3       
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8 
Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas ósmych w sprawie warunków przebiegu egzaminu
17.03.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
21.04.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
25.05.2021 r.
26.05.2021 r.
17.30
17.30
Zebrania i Święto Rodziny kl. 1-3
Zebrania dla rodziców kl. 4-8