Zebrania i konsultacje

09.09.2020r.
10.09.2020 r. 
17.00, 18.00
17.00, 18.00
Zebrania z rodzicami ucz.  kl. 1- 3
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8       
22.10.2020 r.17.00-19.00 Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
19.11.2020 r.17.00-19.00 Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
17.12.2020 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców kl. 1-8
18.01.2021 r
18.01.2021 r.
18.01.2021 r.
17.30
17.30
17.00
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3       
Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8 
Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas ósmych w sprawie warunków przebiegu egzaminu
18.03.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
22.04.2021 r.17.00-19.00Konsultacje dla rodziców
26.05.2021 r.
27.05.2021 r.
17.30
17.30
Zebrania i Święto Rodziny kl. 1-3
Zebrania dla rodziców kl. 4-8