Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym 3-letnim projekcie Erasmus+ „me_HeLi-D”.

Od września 2022 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach i nasza szkoła są zaangażowane w
realizację projektu Erasmus+ me_HeLi-D (znajomość zdrowia psychicznego i różnorodność).
W ramach tego projektu siedmiu partnerów z czterech krajów europejskich – Austrii, Polski,
Słowenii i Bułgarii – opracowuje narzędzie cyfrowe, które ma na celu promowanie zdrowia
psychicznego i umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów. Narzędzie jest
współtworzone z wybranymi uczniami naszej szkoły.
Cyklicznie uczestniczymy w spotkaniach partnerów online, bierzemy udział w
konferencjach naukowych oraz organizujemy warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego w
kl. 7b i 8b.

Skip to content