Autorsp11kato

Pomiary wagi tornistrów wśród uczniów klas I-III

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci  w naszej szkole w miesiącach wrzesień, październik dokonywano pomiarów wagi tornistrów wśród uczniów klas I-III. Tornistry uczniów  zostały zważone wraz z całą przyniesioną do szkoły zawartością  i na podstawie ich wagi wyliczono w procentach współczynnik masy ciała dziecka do masy plecaka. Wyniki pomiarów opracowano w oparciu o: Zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie   z którym  ciężar na plecach ucznia nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w myśl którego, ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którym waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy […]

Czytaj więcej