Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Mój pupilek”

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
ogłasza międzyszkolny konkurs plastyczny pt.: ”Mój pupilek”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I – III szkoły podstawowej. 2. Tematem konkursu jest zaprezentowanie ulubionego zwierzątka.
3. Przyjmujemy prace plastyczne płaskie wykonane ciekawą techniką plastyczną, (w tym kolaż, wyklejanka, itp.) nie przyjmujemy prac wykonanych plasteliną.
4. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 samodzielnie wykonaną pracę.
5. Na prace czekamy do dnia 19.02.2021r.
6. Planowany termin ogłoszenia wyników 26.02.2021r.
7. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
8. Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji ich autorów i konkursu.
10. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
11. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły po 26.02.2021r.
12. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy. 
13. Prace zgłaszane na konkurs muszą być opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz e-mail i adres szkoły, numer tel. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
14. Prace wraz z załączoną i podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu prosimy składać w sali nr 19, świetlicy szkolnej lub wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój pupilek”
Organizatorzy: p. Blicharska, p. Jankowska, p. Sikora, p. Borowczyk

Skip to content