Zajęcia rewalidacyjne

Od dnia 1 czerwca odbywać się będą zajęcia rewalidacyjne w szkole. Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia dziecka na zajęcia opisane są w procedurach zamieszczonych poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz, w przypadku potrzeby objęcia dziecka zajęciami, o przesłanie skanu lub zdjęć wszystkich oświadczeń i zgód na adres sekretariat@sp11katowice.pl.

Harmonogram zajęć zostanie opracowany po otrzymaniu przez szkołę niezbędnej dokumentacji, a uczniów poinformuje nauczyciel przez aplikację Teams.

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/ogólna-procedura-bezpieczeństwa-1.pdf

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/oświadczenia-i-zgody-na-zajęcia-rewalidacyjne.pdf

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-organizacji-zajęć-rewalidacji.pdf

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dziecka.pdf

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/procedura-szybkiej-ścieżki-komunikacji.pdf

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia.pdf

Skip to content