AutorGabriela Marks

Konsultacje dla uczniów

Od dnia 1 czerwca w konsultacje dla uczniów odbywać się będą w szkole, zgodnie z zamieszczonym wcześniej harmonogramem. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz procedurą konsultacji. https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/ogólna-procedura-bezpieczeństwa-1.pdf https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/procedura-konsultacji.pdf https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia.pdf

Czytaj więcej