AutorGabriela Marks

Próbny egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że w dniach 17, 18, 19 marca br. przeprowadzimy próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniów klas ósmych zapraszamy każdego dnia na godzinę 8.40. Przypominamy o stroju galowym, obowiązku posiadania czarnego długopisu lub pióra, legitymacji szkolnej. Uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną mała butelkę wody, bez etykiety. Dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – uczniowie nie mają żadnych zajęć lekcyjnych. Świetlica prowadzi zajęci opiekuńcze dla uczniów klas 1-3. Jednak w związku z organizacją egzaminu i potrzebą zachowania ciszy i spokoju dla zdających, prosimy o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. W przypadku konieczności objęcia dziecka […]

Czytaj więcej
Skip to content