Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tadeusz Kościuszko – mój Bohater”

Termin nadsyłania prac upłynął 15.11.2021. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1.12. 21.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez sekretariat swojej szkoły. Informacje dot. wyników zostaną zamieszczone również na stronie internetowej organizatora konkursu. Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą.
Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do konkursu.

Skip to content