Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych  od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00  od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
2Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.  od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 
4Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w pkt 6, do oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.do końca lutego 
5Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 7 – 8.do 13 maja 2022 r. 
6Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.  od 31 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.; II termin 3 do 7 lipca 2022 r.    od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.    
7Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.od 31 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.; II termin 3 do 7 lipca 2022 r.  od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.

Wykaz szkół ponadpodstawowych w woj. śląskim biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-szkol-ponadpodstawowych-w-woj-slaskim-bioracych-udzial-w-rekrutacji-na-rok-szkolny-2022-2023/

Skip to content