ODCHUDZAMY SZKOLNE PLECAKI

RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE⚖️🎒

 • w bieżącym semestrze w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Odchudzamy szkolne plecaki”.
 • założeniem akcji było uświadomienie rodzicom i uczniom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążanie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem oraz zmniejszenie wagi tornistrów oraz ich zawartości. W tym celu podjęte zostały działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:
 • zostało przeprowadzone ważenie plecaków dzieci,
 • fizjoterapeuta przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zawartości plecaków oraz zaprezentował prawidłowy sposób pakowania i noszenia tornistrów.
 • na stronie internetowej i w mediach społecznościowych szkoły zostały zamieszczone materiały opisujące wady postawy, prawidłowy sposób pakowania i noszenia plecaka.
 • w szkole badaniami objęto ogółem 10 oddziałów klasowych w klasach I – III. Ogółem, zważono 172 plecaki.
 • przyjęto, że ciężar plecaka nie powinien być większy niż 10% – 15% wagi ciała ucznia. Analiza pomiarów wykazała, że:

– 83% uczniów klas I-III nosi plecaki mieszczące się w normie miedzy  10 % a 15% masy ich ciała.

– 17% uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała.

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 % do 15 % masy ciała dziecka,
 • tornister (plecak) powinien posiadać usztywnioną ściankę tylną przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki, zapewniające przyleganie plecaka do pleców,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra.

CO ZROBIĆ Z TYM CIĘŻAREM?

 • zbadaj ile waży twój pusty plecak,
 • wyrzuć wszystko co zbędne,
 • nie noś zabawek, pamiętników, albumów, słowników, atlasów, termosów,
 • zawsze noś plecak na obu ramionach,
 • trenuj sport, wzmacniaj mięśnie, zapisz się na dodatkowe zajęcia sportowe,
 • wykorzystuj możliwość przechowywania w szkole podręczników, zeszytów i przyborów plastycznych w szafkach lub w salach lekcyjnych,
 • noś pustą butelkę na wodę i napełnij ją w szkole wodą z poidełka.
Skip to content