Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku podczas Dnia Edukacji Narodowej obchodzimy 250 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, a właściwie w 1773 roku nazwaną jako „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca„. Warto dodać, że w tamtym czasie była to nowoczesna i innowacyjna instytucja, która dbała o edukację Polskiego Narodu.

Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzę dużo motywacji i satysfakcji z pełnionej misji na rzecz dzieci i młodzieży.

Tomasz Huk – Dyrektor szkoły

Skip to content