Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysokość otrzymanych środków to aż 15000 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone w większości na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, natomiast pozostała część środków zostanie wykorzystana na zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo wśród uczniów.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Skip to content