Akcja edukacyjna „Lekki tornister”

Rozpoczynamy w szkole akcję edukacyjną „Lekki tornister”

Przeciążone tornistry to temat, który zawsze pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są przez szkołę różnorodne działania o charakterze edukacyjnym. Zamierzamy w klasach 1-3 ważyć dzieciom plecaki oraz przeprowadzać praktyczne zajęcia z zakresu właściwego pakowania szkolnego tornistra. Prosimy wszystkich rodziców o wsparcie i kontrolę zawartości plecaków. Wykorzystajmy możliwość pozostawiania niektórych książek, artykułów szkolnych, stroju na w-f w szafce na terenie szkoły. Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego

🎒 Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.

🎒 Tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.

🎒 Jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.

🎒 Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.

🎒 Tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.

🎒 Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.

🎒 Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

🎒 Tornister należy nosić na obu ramionach.

🎒 Konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

Zespół ds. promocji zdrowia

Skip to content