Projekt „me_HeLi-D” w ramach programu ERASMUS+

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie „me_HeLi-D” w ramach programu ERASMUS+, który dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej w Europie. W projekcie uczestniczą uniwersytety i szkoły z czterech państw:  Polski, Austrii, Słowenii i Bułgarii.

W dniach 16-17 marca 2023 roku odbyło się wspólne spotkanie i warsztaty naukowe przedstawicieli poszczególnych krajów w stolicy Słowenii – Ljubljanie. Podczas spotkania przedstawiono przegląd badań i literatury dotyczącej zdrowia psychicznego. Następnie omówiona została procedura badawcza ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi badawczych.

Międzynarodowy projekt naukowy pt. „Mental Health Literacy and Diversity. Enhancing Mental Health and Resilience through digital Resources for Youth”

realizowany jest w następujących ośrodkach:

– University of Graz, Austria

– Uniwersytet Slaski Katowice, Poland

– Pedagoški inštitut Ljubljana, Slovenia

– Sofia University St. Kliment Ohridski Sofia, Bulgaria

– Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, Katowice Polska

– Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper, Slovenia

– NMS Heiligenkreuz am Waasen, Austria.

Uniwersytet Śląski reprezentowali: dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska oraz dr Marcin Gierczyk.

Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach  reprezentowali: dyrektor szkoły – dr hab. Tomasz Huk, szkolny koordynator ds. promocji zdrowia – mgr Justyna Kasperska oraz nauczyciel języka angielskiego – mgr Ewa Gutkowska.

Skip to content