Bezbutelkowy dystrybutor do wody

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Z radością ogłaszamy, że  w szkole pojawił się bezbutelkowy dystrybutor do wody. Picie wody to zdrowy, potrzebny nawyk, który warto kształtować już od najmłodszych lat. Woda jest najlepszym napojem do zaspokajania pragnienia. Odpowiednie nawodnienie  ma ogromny wpływ na zdrowie, poprawę koncentracji, wydolność organizmu i podniesienie jakości kształcenia.

Pojawienie się szkolnego dystrybutora  przyczyni się również do zredukowania ciężaru szkolnego tornistra oraz zmniejszenia ilości produkowanych plastikowych butelek.

Każdy uczeń może korzystać z dystrybutora przynosząc do szkoły własną butelkę lub kubek o wysokości maksymalnie  20 cm.

Regulamin korzystania ze szkolnego dystrybutora do wody

1.     Dystrybutor przeznaczony jest dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

2.      Woda z dystrybutora jest filtrowana – filtry podlegają okresowej wymianie.

3.      Dystrybutor służy wyłącznie do nalewania wody pitnej zimnej lub letniej do własnej czystej butelki/kubka.

4.      Osoba korzystająca z dystrybutora musi posiadać  butelkę/kubek o wysokości do 20 cm.

5.      Podkładając naczynie w celu nalania wody ustnik butelki lub brzeg kubka nie może dotykać wylotu kranu.

6.      Osoba nalewająca wodę z dystrybutora powinna wykonywać czynności w następującej kolejności:

·         Podstaw butelkę/kubek w komorze odbioru;

·         Naciśnij wybrany przycisk dozujący wodę zimną lub letnią  i przytrzymaj aż zacznie lecieć woda;

·         Zwolnij przycisk, gdy butelka/kubek jest pełny;

·         Zabierz ostrożnie butelkę/kubek.

7.      Nie należy dotykać rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskami, zwłaszcza wylotu kranu.

8.      W przypadku rozlania wody należy powiadomić nauczyciela dyżurującego lub pracowników szkoły.

9.       Wszelkie problemy związane z obsługą dystrybutora zgłaszamy nauczycielowi lub  pracownikowi szkoły.

10.      Za uszkodzenie urządzenia przez ucznia  odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

Skip to content