Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk to ogólnoświatowa akcja, która ma edukować i uświadamiać wagę zagrożenia wynikającego z chorób zakaźnych i lekceważenia mycia rąk. Nasza szkoła corocznie organizuje akcje informacyjną promującą higienę rąk oraz podkreślającą znaczenie higieny dla zdrowia i życia.

Mycie rąk to podstawowa czynność związana z higienicznym trybem życia. Czynność ta powinna być wykonywana jak najczęściej, zwłaszcza w dobie pandemii wirusa SARS-COV-2 i transmisji wirusa także na skażonych dłoniach i przedmiotach. Mycie rąk może być skuteczną metodą zapobiegania wielu chorobom „brudnych rąk” – pod warunkiem zastosowania prawidłowej techniki mycia rąk.

Skip to content