Nasz szkoła uzyskała Krajowy Certyfikat SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Z radością pragniemy poinformować Państwa o zdobyciu przez naszą szkołę po raz
trzeci Krajowego Certyfikatu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE, który jest przyznawany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikat przyznawany jest szkołom na okres
pięciu lat. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem
szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących
wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej.

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Justyna Kasperska

Skip to content