Fundacja Pomoc Maltańska

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna zainicjowała wdrożenie w wybranych katowickich placówkach programu, którego celem jest dofinansowanie posiłków dla uczniów klas od 1 do 8 – zarejestrowanych uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w szkołach, po dniu 24 lutego 2022 r., a których rodzice lub opiekunowie prawni zgłosili niemożność opłacenia posiłków we własnym zakresie z zastrzeżeniem, że koszty posiłków nie są refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Skip to content