Stwórzmy sobie arcydziełko z klasą 1c

Praca z wykorzystaniem eksperymentów oraz uczenie się przez doświadczanie to aktywności, które uczniowie klasy 1 c lubią najbardziej. 23 maja zakończyliśmy cykl zajęć artystycznych „Stwórzmy sobie arcydziełko” w Domu Kultury „Koszutka”, gdzie odkrywaliśmy nasze talenty artystyczne. 27 maja ponownie spotkaliśmy się z edukatorami Pracowni Edukacji Żywej. Uczestniczyliśmy w zajęciach „Przyrodnicze Katowice” w Katowickim Parku Leśnym. Lekcje w terenie bardzo lubimy. W poniedziałek 30 maja spotkaliśmy się z nauczycielami pracowni fizyczno – chemicznej Pałacu Młodzieży. Wykonaliśmy szereg doświadczeń chemicznych, odkryliśmy także tajemnice światła. Nasza edukacja to różnorodne działania, które wyzwalają zapał do dalszej nauki.

Skip to content