Szkolny Konkurs  „Historia mojej szkoły i jej patrona” – 100 lecie szkoły

Regulamin:

Organizatorzy konkursu:

· Danuta Chudek- nauczyciel historii i WOS, Danuta Cieślińska- nauczyciel historii

Cel:

· Rozwijanie zainteresowań uczniów przeszłością i historią szkoły oraz jej patronem

·  Zainteresowanie uczniów pogłębianiem i wzbogacaniem wiadomości o historii własnej ojczyzny i regionu.

· Wzbogacanie wiadomości o Patronie szkoły

· Kształtowanie postaw patriotycznych.

· Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Uczestnicy konkursu:

· Konkurs jest adresowany do chętnych uczniów klas IV, V,VI, VII

Forma konkursu:

· Konkurs jest 2 -etapowy i składa się pytań testowych jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru

Zasady konkursu

· Zwycięzcami 1 etapu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów z testu.

·Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

I etap

Test wiedzy odbędzie się 10 MAJA 2022 r. o godz. 10 00

Tematyka konkursu :

– życie osobiste Tadeusza Kościuszki,

-zasługi Tadeusza Kościuszki dla Stanów Zjednoczonych

– Powstanie Kościuszkowskie- przebieg

-ważne bitwy z jego udziałem,

-Ważne wydarzenia z historii szkoły (strona internetowa szkoły- historia szkoły)

-ew. Monografie szkoły

II etap

Zwycięzcy I etapu zmierzą się 30 maja 2022 w świetlicy szkolnej, będą mieli do wykonania zadania praktyczne związane  z działalnością  Tadeusza Kościuszki

Postanowienia końcowe:

· Zgłoszenia należy składać u nauczycieli historii do dnia 27 kwietnia 2022 r.

Skip to content