JAK WSPIERAĆ DZIECI W OBLICZU KRYZYSU?

Jeszcze w dzieciach lęk po pandemiczny… A teraz informacje o bliskiej wojnie. DZIECI POTRZEBUJĄ WSPARCIA, ROZMOWY, ZROZUMIENIA. TO CZAS TRUDNY DLA WSZYSTKICH ❤️❤️❤️❤️❤️

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, bardzo nas wszystkich porusza, budzi lęk, złość, bezradność, smutek, niedowierzanie. Wiadomości związane z konfliktem na Ukrainie pojawiają się w momencie, gdy każdy z nas z osobna i jako społeczność mierzymy się z trwającym wciąż kryzysem pandemicznym. To sytuacja, która może zwielokrotnić poczucie zagrożenia, a to z kolei może owocować zachwianiem już nadwątlonej równowagi emocjonalnej naszych dzieci.

Dzieci są spostrzegawcze, zwracają uwagę na to, co się wokół nich dzieje. Mają też jakiś poziom odporności. Potrzebują jednak asystowania w nadawaniu znaczenia sprawom, których doświadczają. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę nałożenie się kryzysowych sytuacji, ze szczególną uważnością powinniśmy zatem wspierać je w obliczu pojawiających się w mediach trudnych obrazów wojennych i doniesień z nimi związanych. Naszym zadaniem jako dorosłych jest powściągnąć katastroficzne wizje, (które w żaden sposób nie służą i im, i nam) i pomóc dzieciom budować nadzieję oraz poczucie bezpieczeństwa. Przy tym musimy rozmawiać otwarcie, nie unikać faktów, odpowiadać na pytania stosownie do wieku i wiedzy samych dzieci na temat sytuacji.

Skip to content