Ubiegamy się o trzeci Krajowy Certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Drodzy Rodzice,


Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy autoewaluację Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym będziemy przeprowadzać ankiety, wywiady i badania na wybranych grupach uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły. Uzyskane w wyniku autoewaluacji dane będą stanowić podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla rozwoju Szkoły Promującej Zdrowie. Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwia naszej szkole podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Koordynator ds. promocji zdrowia Justyna Kasperska

Skip to content