Sport & Ecology Erasmus plus

W ramach warsztatów plastycznych 13 i 20 stycznia 2022 uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ „Be An Artist to Save the Planet” stworzyli pracę plastyczną pt.: Sport & Ecology wykonaną w technice collage. Następnie odegrali scenki przedstawiając różne dyscypliny sportowe w humorystyczny sposób. Zostały stworzone scenografię z wykonaniem plastikowych butelek, folii, plastikowych worków i kartonów.
Nasze działanie było odpowiedzią na nurtujący nas problem ogromu zanieczyszczenia środowiska i sprzeciwem przeciw bierności w jego rozwiązaniu. Akcja artystyczna uświadamia jak ważna jest w dzisiejszych czasach troska o stan środowiska naturalnego i dbałość o nasze zdrowie poprzez uprawianie sportu. Materiał fotograficzny zostanie użyty do nakręcenia filmu rejestrującego nasze działania na rzecz Ekologii i Sportu w programie ERASMUS+. Stworzona praca prezentowana będzie na terenie Szkoły.
Aktywne działanie w postaci happeningu ma na celu kształtowanie kompetencji dzieci do obcowania ze sztuką wizualną. Zwraca uwagę, w jaki sposób dorośli mogą umożliwić dzieciom kontakt ze sztuką i procesem tworzenia. Budzi refleksję, a o to nam przecież chodzi.

Skip to content