RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE

Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie  dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa.

RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE

W październiku w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Odchudzamy szkolne plecaki”. Założeniem akcji było uświadomienie rodzicom i uczniom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążanie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem oraz zmniejszenie wagi tornistrów oraz ich zawartości. W tym celu podjęte zostały działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:

  • zostało przeprowadzone ważenie plecaków dzieci,
  • wychowawcy przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zawartości plecaków,
  • w klasach odbyły się pokazy prawidłowego pakowania i noszenia plecaków,
  • na stronie internetowej oraz szkolnym profilu FB zostały zamieszczone materiały opisujące wady postawy, prawidłowy sposób pakowania i noszenia plecaka.
  • W szkole badaniami objęto ogółem 8 oddziałów klasowych w klasach I – III. Ogółem, zważono119 plecaków.
  • Przyjęto, że ciężar plecaka nie powinien być większy niż 10% – 15% wagi ciała ucznia. Analiza pomiarów wykazała, że:

– 58% uczniów klas I-III nosi plecaki nie przekraczającej 10% masy ich ciała.

– 40% uczniów klas I-III nosi nosi plecaki mieszczące się w normie miedzy  10 % a 15% masy ich ciała.

– 2% uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała.

Tak jak to jest przyjęte w naszej szkole, zasada: zbędne rzeczy zostawiamy w szkolnej szafce lub półce, a zabieramy tylko najpotrzebniejsze w danym dniu, spowodowała, że zdecydowana większość zważonych plecaków mieściła się w normie wagowej.

Zespół ds. promocji zdrowia

Skip to content