Obchody Święta Niepodległości

W naszej Szkole Święto Niepodległości obchodziliśmy 12.11.2021 roku. Zespół „The Teachers” oraz Chór Szkolny stworzyli niezapomniane widowisko słowno-muzyczne, po którym  “ciarki po plecach przechodziły”. W tym dniu odbyły się również lekcje patriotyczne, podczas których uczniowie kształtowali postawy więzi z naszą Ojczyzną oraz Europą.

Warto w tym miejscu podziękować za wzruszający występ: Pani Danucie Cieślińskiej, Pani Annie Grolik, Pani Annie Świerczek, Pani Iwonie Jankowskiej, Pani Aleksandrze Brahlich, Pani Karolinie Skórze, Pani Bożenie Krzykale,  siostrze Danieli, Panu Tomaszowi Hukowi, Pani Krystynie Stec Żmija, Pani Justynie Rusinek, Pani Milenie Osowskiej, Pani Elżbiecie Czech, Przewodniczącej SP11, uczniom z prowadzącym uroczystość, uczniom z pocztu sztandarowego, oraz naszemu  wspaniałemu chórowi.

Skip to content