Rozpoczynamy w szkole akcję edukacyjną „Lekki tornister”

Przeciążone tornistry to temat, który zawsze pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są przez szkołę różnorodne działania o charakterze edukacyjnym. Zamierzamy w klasach 1-3 ważyć dzieciom plecaki oraz przeprowadzać praktyczne zajęcia z zakresu właściwego pakowania szkolnego tornistra. Prosimy wszystkich rodziców o wsparcie i kontrolę zawartości plecaków. Wykorzystajmy możliwość pozostawiania niektórych książek, artykułów szkolnych, stroju na w-f w szafce na terenie szkoły.

Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
– Powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do
pleców.
– Jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
– Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.
– Tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.
– Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie
zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
– Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
– Tornister należy nosić na obu ramionach.
– Konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec
zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

Zespół ds. promocji zdrowia

Skip to content