Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Bardzo się cieszę, że wielu naszych absolwentów – uczniów klas ósmych dostało się do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Pomimo wakacji warto zwrócić uwagę na średnią punktów otrzymanych przez naszych uczniów z poszczególnych egzaminów. Niebieski słupek wskazuje, że nasza Szkoła uzyskała wyższe średnie w porównaniu ze średnimi miejskimi, wojewódzkimi i krajowymi. Dziękuję Nauczycielom i Rodzicom za bardzo dobre wychowanie i kształcenie. Ale przede wszystkim Wam drodzy Absolwenci – Gratuluję !!! Dobra Robota!!!

Tomasz Huk – Dyrektor Szkoły 

Skip to content