Stypendia szkolne

Szanowni Państwo CUW informuje, iż ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego , upływa 15.09.2021 r. do kancelarii CUW w Katowicach lub do 13.09. 2021 r w szkole muszą być dostarczone do 3 dni do CUW.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, prawidłowe wypełnienie wniosków.

Rozporządzenie RM w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2021 R., poz. 1296) zmieniającego wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego od stycznia 2022 r. z 528 zł do 600 zł i w celu zachowania równego dostępu do pomocy materialnej uczniów, prosimy również wnioski osób o dochodzie do 600 zł na osobę w rodzinie.

Druki wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami na rok szkolny 2021/ 2022 są dostępne na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

35-70-835, 35-70-834, 60-61-374, 35-70-817, 60-64-393

                                                                                                                      pozdrawiam pedagog

                                                                                                                      mgr Marzena Oberska

Skip to content