Terminy zwracania podręczników

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2020/2021,  prosimy o zapoznanie się z terminami

i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki oddajemy

w wyznaczonych terminach w godzinach od 9.00 do 14.00.

Daty i miejsce oddawania podręczników:

  • Kl. 1a, 1b , 3a, 3b,  – 08.06.2020 r. biblioteka
  • Kl. 7a, 7b,7c – 09.06.2020 r. -sala  nr 16
  • Kl. 4a, 4b, – 10.06.2020 r. – sala nr 16
  • Kl. 6a,6b, 6c, 6d  – 11. 06.2020 r.- sala nr 16
  • Kl. 5a, 5b – 14.06.2020 r. sala nr 16
  • Kl. 2a, 2b, 2c , 8a, 8b,8c – 15.06.2020 r.-  sala 16

Każda  książka  musi być podpisana  na metryczce znajdującej się w książce.

Komplet książek należy  przewiązać  sznurkiem (aby można było widzieć  ich grzbiety).

Nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią.

Na wierzchu musi być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Skip to content