SZKOŁA NAJLEPSZYCH

W bieżącym roku szkolnym piątka uczniów naszej szkoły brała udział w projekcie „Szkoła Najlepszych” organizowanym przez III LO im.Adama Mickiewicza w Katowicach. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz wspieranie rozwoju uczniów szkół podstawowych wyróżniających się wybitnymi uzdolnieniami poznawczymi.

Uczniowie brali udział w spotkaniach przedmiotowych z języka angielskiego, biologii, chemii oraz historii. W związku z pandemią i nauką online, spotkania uczestników „Szkoły Najlepszych” również odbywały się tylko w formie zdalnej. Odbyło się szereg wykładów podczas których uczniowie pod kierunkiem tutora (nauczyciel z III LO) mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z wybranych dziedzin nauki. Mimo, że w związku z istniejącą sytuacją nie odbyły się zajęcia praktyczne, uczniowie ocenili zajęcia jako ciekawe i inspirujące, a udział w projekcie jako wartościowe doświadczenie.

21.06.2021r. w auli III LO odbyło się uroczyste zakończenie projektu, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. 

Gratulacje za wytrwałość i zaangażowanie dla całej naszej piątki: Karoliny Szewczyk, Małgorzaty Sieniewskiej, Mateusza Gronowskiego, Zofii Kaszni oraz Pawła Widery.

Koordynator projektu Mariola Wosik.

Skip to content