Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021 r. do 19.05.2021 r.

Serdecznie zapraszamy !!!

REKRUTACJA POZA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna lub integracyjna)

Od dnia 10.05.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

 Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021r.

Z UWAGI NA STAN EPIDEMICZNY WYDRUKOWANY, PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK można przesłać NA ADRES: SEKRETARIAT@sp11katowice.pl

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach
od 7:00 do 15:00.

tel. (32) 25715 85

Skip to content