Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla klas siódmych

Serdecznie zachęcam uczniów klas siódmych do udziału w konkursie wiedzy „DACHLänder”.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim i wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych, ponadto tworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. stworzenie prezentacji na temat jednego (wybranego) kraju niemieckojęzycznego czyli Niemiec (Deutschland), Austrii (Österreich), Szwajcarii (die Schweiz) lub Księstwa Liechtenstein.

Prezentacja powinna składać się z 7-10 slajdów i obejmować następujące zagadnienia:

– podstawowe informacje na temat wybranego kraju (pełna nazwa, stolica, flaga, podział administracyjny, przynależność do UE, waluta),

– elementy geografii (położenie, duże miasta, największa rzeka, najwyższy szczyt, dostęp

 do morza itp.),

– stolica i jej zabytki,

– inne atrakcje turystyczne (miejsca godne polecenia),

– kuchnia,

– ciekawostki.

UWAGA! Tekst piszemy w języku polskim (jedynie nazwy własne np. typowych potraw

lub nazwy geograficzne w języku niemieckim)

            KAŻDA PREZENTACJA ZOSTANIE NAGRODZONA OCENĄ Z JĘZ. NIEMIECKIEGO!

            Osoby, które wykonają najciekawsze prezentacje oraz wykażą się pomysłowością, przechodzą do II etapu.

  • Część ustna czyli odpowiedzi na  pytania obejmujące ogólną wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych.

W zależności od sytuacji pandemicznej etap II odbędzie się w szkole lub na platformie Teams.

Prezentacje wysyłamy do nauczyciela języka niemieckiego na platformie Teams do 04.05 (włącznie).

Etap II odbędzie się w trzecim tygodniu maja (o dokładnym terminie zainteresowani uczniowie zostaną jeszcze poinformowani).

Skip to content