Zakończenie konkursu na projekt adaptacji przestrzeni szkolnej

W środę 10.03.20201 o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia konkursu na projekt adaptacji przestrzeni szkolnej.

W ramach porozumienia między Wyższą Szkołą Techniczną, a naszą placówką,   studenci architektury wnętrz opracowali 10 projektów na realizację Budżetu Obywatelskiego „Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach”.

Projekty zakładały stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej.

15 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji w skład której wchodzili: przewodniczący komisji Pan Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice i jej członkowie:  Pani dr inż. arch. Kinga Palus z Wyższej Szkoły Technicznej, Pani dr arch. Teresa Biernot z Wyższej Szkoły Technicznej, Pani Gabriela Marks – wicedyrektor szkoły oraz Pan Przemysław Bednarz odpowiedzialny za realizację Budżetu Obywatelskiego.

Komisja  wybrała 3 najlepsze projekty.

I MIEJSCE

Aleksandra Muskała

Agata Kornaś

II MIEJSCE

Sylwia Krzanowska

Agata Rapała

III MIEJSCE

Diana Bartkowska, Paulina Ćwiklińska,
Beata Zima

GRATULUJEMY!!!

Podczas uroczystości obecni byli uczestnicy konkursu oraz: Pan Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice, Pani Katarzyna Kozioł -Przewodnicząca Rady Rodziców naszej Szkoły – Pan Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych WST dra inż. arch. Jakub Świerzawski, Pani Kierownik Katedry Architektury Wnętrz WST dr inż. arch. Teresa Biernot, Pani  Kierownik Katedry Architektury dr inż. arch. Barbara Uherek – Bradecka, Pani dr inż. arch. Kinga Palus z Katedry Architektury Wnętrz oraz Architektury WST, która koordynowała nasze działanie z ramienia WST.

Nasza szkoła wpisując się w politykę edukacyjną, społeczną i ekonomiczną Miasta Katowice podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Techniczną. Współpraca ta jest pierwszym krokiem realizacji w praktyce idei „Przemysłu 4.0”, a w szczególności jednego z paradygmatów tej idei.

Paradygmat Teaching Factory – ma na celu dwustronną komunikację wiedzy między środowiskiem akademickim a różnymi obszarami gospodarki. Paradygmat Teaching Factory zapewnia studentom i inżynierom badawczym rzeczywiste środowisko, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności i rozumieć wyzwania związane z codzienną praktyk. Urzeczywistnienie tego paradygmatu zaczęło się w październiku 2020 roku, kiedy to studenci WST wraz z opiekunkami, badaczkami architektury spędzili w sobotnie popołudnie kilka dobrych godzin w naszej szkole dokonując pomiarów.

Kolejne miesiące to ciężka praca architektoniczna, której rezultaty ocenione zostały przez szacowną komisję konkursową. Wszystkie projekty opublikowane zostały w mediach społecznościowych szkoły oraz tutaj w Sali gimnastycznej.

Ale to nie koniec … po wyborze najlepszych projektów, rozpoczęliśmy z Panem Przemysławem Bednarzem wielogodzinne konsultacje z inspektorami budowlanymi, inspektorem ppoż i elektrykami. W ich wyniku musieliśmy zweryfikować realizacje wybranych elementów projektu przestrzeni edukacyjnej.

I to jest właśnie idea Teaching Factory, kiedy zaprosimy Państwa na otwarcie wyremontowanej przestrzeni edukacyjnej i omówimy jej realizację, która uwzględniła przepisy prawa i nasze możliwości budżetowe.

Skip to content