Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas I-VIII  od 22 marca br. będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem tygodniowym. Przesunięciu może ulec godzina rozpoczynania lub zakończenia zajęć, ze względu na 30 minutowe lekcje. Zmodyfikowany plan przekażą Państwu wychowawcy klas. Będzie on także widoczny w kalendarzu spotkań w Teams.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć w domu, szkoła organizuje nauczanie w szkole, natomiast dla uczniów będących dziećmi pracowników służb medycznych lub innych pracujących na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 szkoła będzie prowadzić świetlicę.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami.

Dyrekcja Szkoły

Skip to content