3 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Słuchu

Uczniowie klas I-III brali udział w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę na temat zmysłu słuchu oraz sposobów ochrony słuchu przed jego uszkodzeniem.  Uczniowie poznali budowę ucha, sposoby zabezpieczające uszy przed hałasem: korzystanie z nauszników, zatyczek, odpowiednich słuchawek  oraz zostali zachęceni do unikania hałaśliwych miejsc, a także rozmawianie ze sobą z odpowiednim natężeniem głosu. Nasza szkoła promuje walkę z hałasem, dlatego od kilku lat nie korzystamy z dzwonków na lekcje i przerwy. Dbajmy o słuch, wszyscy unikajmy hałasu!

Skip to content