Szkolna strefa odpoczynku – konkurs zakończony

W ramach porozumienia między SP11 z OI a Wyższą Szkołą Techniczną, 10 grup studentów „architektury wnętrz” opracowało projekty na realizację Budżetu Obywatelskiego „Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach”. Projekty zakładają stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej. W ramach konkursu 15.02.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji, której przewodniczył Pan Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice, Pani dr inż. arch. Kinga Palus z WST, Pani dr arch. Teresa Biernot z WST, Pani Gabriela Marks – wicedyrektor szkoły oraz Pan Przemysław Bednarz odpowiedzialny za realizację BO. Komisja na swoim posiedzeniu wybrała 3 zwycięskie projekty. 10.03.2021 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników w obecności Władz Miasta Katowice oraz Władz WST.

Skip to content