Zajęcia dla uczniów klas I-III

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją urzędową od 18 do 31 stycznia 2021 r. w klasach 1-3 nauczanie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszystkich obostrzeń wynikających z wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.

Skip to content