Dodatkowe dni wolne – zmiana terminu

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych na 4-17 stycznia 2021 r. przesunięciu ulegają dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych przeznaczone na przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty. O nowym terminie poinformujemy po feriach zimowych.

Skip to content