Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do SP11 w Katowicach

15.12.2020 roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do SP11 w Katowicach. Druhna hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP, Druh hm. Andrzej Lichota – Zastępca Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP oraz Druhna pwd. Weronika Walenciak przekazali na ręce Dyrektora Szkoły dra hab. Tomasza Huka Betlejemskie Światło Pokoju.

Skip to content