Pomiary wagi tornistrów wśród uczniów klas I-III

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci  w naszej szkole w miesiącach wrzesień, październik dokonywano pomiarów wagi tornistrów wśród uczniów klas I-III.

Tornistry uczniów  zostały zważone wraz z całą przyniesioną do szkoły zawartością  i na podstawie ich wagi wyliczono w procentach współczynnik masy ciała dziecka do masy plecaka.

Wyniki pomiarów opracowano w oparciu o:

  • Zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie   z którym  ciężar na plecach ucznia nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka.
  • Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w myśl którego, ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka.
  • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którym waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.

Zważono tornistry 112 uczniom klas I-III

  • 25% uczniów klas I-III nosi plecaki nie przekraczającej 10% masy ich ciała.
  • 70% uczniów klas I-III nosi nosi plecaki mieszczące się w normie miedzy  10 % a 15% masy ich ciała.
  •  5% uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała.

Przeciążenie tornistra często powoduje wkładanie do niego rzeczy, które nie są konieczne do nauki na zajęciach szkolnych.

W naszej szkole każde dziecko posiada własną szafkę, w której może pozostawić  książki  i rzeczy osobiste bez konieczności ciągłego ich dźwigania.

Noszenie zbyt dużych ciężarów przez dzieci może spowodować nie tylko wady postawy, ale i nieprawidłowy rozwój innych organów. U młodych osób konstrukcja kręgosłupa jest bardzo delikatna i łatwo ulega zmianom, zwłaszcza, gdy regularnie noszą zbyt duży ciężar. Ciężki plecak naraża dziecko również na problemy z kolanami oraz zniekształcenie w budowie stóp.


Zaleca się, żeby plecak był lekki, ale z usztywnianymi plecami oraz z regulowanymi szelkami. Cięższe rzeczy należy umieścić na dnie, lżejsze – wyżej.

Skip to content