Aktualizacja Procedury Bezpieczeństwa

Na podstawie rekomendacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Dyrektor Szkoły wprowadza zmiany w brzmieniu Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas wznowienia zajęć od września 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021.

Od dnia 16 października 2020 r. obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy przez uczniów w przestrzeniach wspólnych i w świetlicy.

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/10/Procedura-bezpieczenstwa-16.10.pdf

Skip to content