Stypendia szkolne na rok 2020/2021

Szanowni Państwo 2.09. 2020 r rozpoczynamy akcję stypendium. Wnioski do pobrania są u pedagoga szkolnego w godzinach pracy. Przyznanie stypendium upływa z dniem 15.09.2020 r. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia to 528,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Biorąc pod uwagę sytuację sanitarno-epidemiologiczną z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa SARS CoV-2 (koronawirus), w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o dostosowanie się do procedur bezpieczeństwa naszej szkoły oraz wytycznych  MEN, MZ i GIS.

1.Wnioski będą przyjmowane przez pedagoga wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Prosimy o uważne wypełnianie wniosków i właściwe przygotowanie dokumentów, których kopie ma potwierdzić pracownik przyjmujący wniosek za zgodność z oryginałem.

3. Na stronie nr 6 wniosku należy wpisać wszystkie załączniki i ich nazwy czyli dodatkowe dokumenty dostarczone do wniosku.

4. Należy podać aktualne dane ( adres, telefon, mail).

5. W załączniku numer 6 należy wypełnić dokument o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz uzasadnić go.

6. Pozostałe dokumenty według wyjaśnień.

Skip to content