Rozpoczynamy w szkole akcję edukacyjną „Lekki tornister”

Przeciążone tornistry to temat, który zawsze pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są
przez szkołę różnorodne działania o charakterze edukacyjnym. Zamierzamy w klasach 1-3
ważyć dzieciom plecaki oraz przeprowadzać praktyczne zajęcia z zakresu właściwego
pakowania szkolnego tornistra. Prosimy wszystkich rodziców o wsparcie i kontrolę
zawartości plecaków. Wykorzystajmy możliwość pozostawiania niektórych książek,
artykułów szkolnych, stroju na w-f w szafce na terenie szkoły.
Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
 Powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do
pleców.
 Jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
 Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.
 Tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.
 Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie
zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
 Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
 Tornister należy nosić na obu ramionach.
 Konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec
zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

Zespół ds. promocji zdrowia

Skip to content