Maseczki w szkole

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo każdego członka społeczności szkolnej oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły, wprowadzam obowiązek noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych szkoły (korytarz, klatka schodowa szkoły).

Bardzo proszę o przeprowadzenie rozmów z dziećmi na temat: zachowania dystansu społecznego, właściwego i częstego mycia rąk, sposobu noszenia maseczki, objawów związanych z Covid-19 oraz związanych z grypą.

Instrukcje i regulaminy szkolne, dotyczące między innymi pandemii, przedstawione zostaną w czasie godzin wychowawczych oraz na zajęciach świetlicowych, lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach rewalidacyjnych.

Kierując się zdrowym rozsądkiem, logiką, a przede wszystkim dobrem uczniów i ich bezpieczeństwem, w porozumieniu z Radą Rodziców, przygotowaliśmy szkołę do funkcjonowania w nowym roku szkolnym.

dr hab. Tomasz Huk – Dyrektor SP11 z OI w Katowicach

Skip to content